Cymorth i’n gofalwyr Maeth

Mae’r gefnogaeth oddi wrth Gwasanaethau Cymdeithasol yn wych, fe ddysgwch llawer fydd o fudd ym mhob un perthynas

Rydym yn credu y dylai pob plentyn a pherson ifanc fyw mewn cartref gofalgar, diogel a sefydlog. Rydym eisiau darparu cymaint o gymorth â phosibl ar eich cyfer, pa un a ydych yn ofalwr maeth profiadol neu newydd, er mwyn eich helpu chi a’ch plentyn maeth. Mae amrywiaeth o gymorth ar gael, sy’n cynnwys grwpiau cymorth amrywiol i ofalwyr, cymorth ac arweiniad 24 awr mewn argyfwng, gwasanaeth mentora, cyfleoedd hyfforddi a datblygu penodol a phecynnau ariannol da. Rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn y gall eich teulu cyfan eu mwynhau.

Dyma rai o’r ffyrdd y gallwn eich helpu fel gofalwr maeth yn Canolbarth a Gorllewin Cymru:

 • Grŵp Cymorth i Ofalwyr
 • Digwyddiadau cymdeithasol e.e. partïon Nadolig a theithiau yn yr haf, yn ogystal â digwyddiadau eraill drwy gydol y flwyddyn
 • Grŵp cymorth i Blant Gofalwyr Maeth
 • Grŵp i Blant sy’n Derbyn Gofal gyda chysylltiadau â Voices from Care
 • Gwasanaeth Mentora
 • Hyfforddiant paratoi ac asesu
 • Llinell argyfwng a chymorth 24 awr
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu helaeth, llawer ohonynt yn gysylltiedig ag asiantaethau allanol
 • Gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol yn rhoi cymorth i aelwydydd gofalwyr unigol
 • Cyfarfod goruchwylio/cymorth misol
 • Gwobrau am wasanaeth dros gyfnod hir
 • Pecynnau ariannol da
 • Mae ein staff yn fedrus ac yn brofiadol
 • Nyrs i Blant sy’n Derbyn Gofal
 • Cydgysylltydd Addysg i Blant sy’n Derbyn Gofal
 • Gwasanaethau Iechyd Arbenigol gan gynnwys Gwasanaethau Cymorth Emosiynol ac Awtistiaeth
 • Mae ein gwasanaeth yn aelod o’r Rhwydwaith Maethu (Cymru)
 • Gwasanaeth cofrestredig gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGC)

Maethwch gyda’ch Cyngor Lleol

 • Helpwch plant lleol
 • Helpwch nhw i aros yn eu hardal lleol a’u hysgolion lleol
 • Cewch hyfforddiant a chefnogaeth ar garreg eich drws
 • Allwch ymddiried mewn tîm profiadol wrth law i fod gyda chi gam wrth gam
 • Cefnogwch Gwasanaeth Maethu Llywodraeth Leol di-elw
 • Ymunwch a nifer o deuluoedd lleol sydd eisioes yn maethu gyda ni

Gwirio cyflym…

 • Oes gennych chi ystafell wely sbȃr?
 • Amser sbȃr i wario gyda plant?
 • Ydych chi dros 21 mlwydd oed?
Peidiwch ag oedi, darganfyddwch sut y gallech wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn neu berson ifanc yn Canolbarth a Gorllewin Cymru heddiw!