Maethu Powys

Ardal Leol: Powys

Croeso i Gwasanaeth Maethu Powys

Mae Gwasanaeth Maethu Powys yn wasanaeth dynamig sy’n gweithio dros Bowys gyfan, o ddwy swyddfa, Y Drenewydd yn y gogledd ac Aberhonddu yn y de

Mae’r tîm yn gweithio ochr yn ochr â’n Gofalwyr Maeth a gweithwyr proffesiynol eraill i gynnig amryw o opsiynau i blant a phobl ifanc lleol, yn gwrando ar ofalwyr a sicrhau bod ganddynt lais yn y broses o ddatblygu’r gwasanaeth.

Os ydych chi’n ystyried maethu am y tro cyntaf, yn dod nôl yn dilyn seibiant neu’n ystyried trosglwyddo o wasanaeth neu asiantaeth arall, byddai’n hyfryd clywed gennych.

South: Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, LD3 7HR
North: The Park, Newtown, SY16 2PL

Ffôn: 0800 22 30 627
Ebost: maethu@powys.gov.uk

Powys Fostering Bear Mascot
Have you considered fostering in Powys

Have you considered fostering in Powys

Have you considered fostering in Powys

 


Latest News and Events in Powys:

Coronavirus and Me – Nation-wide survey

Coronafeirws a Fi: Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru

Rwyt ti wedi bod yn aros adref i aros yn ddiogel dros yr wythnosau diwethaf. Mae pobl sy’n medru helpu i wneud gwahaniaeth i dy fywyd eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae gorfod gwneud hyn oherwydd y Coronafeirws wedi cael ar dy fywyd. Mae’r […]

0 comments
L & D Powys Launch 30/01/2020

Lansio’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar ôl cael cymeradwyaeth

Un o ffrydiau gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol fu datblygu’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar gyfer Gofalwyr Maeth.    Arweiniodd y Rhwydwaith Maethu ac AFA Cymru y broses o ddatblygu Fframwaith Dysgu a Datblygu.  Cafwyd ymgynghori helaeth â gofalwyr maeth a staff ledled Cymru a wnaeth gyfraniad sylweddol at ddatblygu’r gwaith hwn.    Pwrpas y Fframwaith Dysgu […]

0 comments
Regional Foster launch with cake

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweithio â phlant lleol i greu partneriaeth gref ac, […]

0 comments

Dilynwch y ddolen i dudalen we Maethu Powys i weld pa gyfleoedd sydd i faethu yn sir.