Dynion sy’n maethu

Father with girls paintingGall bod yn ofalwr maeth roi boddhad enfawr, ond gall beri straen emosiynol mawr hefyd, ac er mwyn gwneud bydd angen gweithio fel rhan o dîm yn ogystal â meddu ar wytnwch a’r gallu i adeiladu ar sylfaen o hyfforddiant a phrofiad.

I nifer o blant sy’n derbyn gofal, byw gyda gofalwr maeth gwrywaidd fydd eu profiad positif cyntaf gydag oedolyn gwrywaidd.

Yn ddiweddar, cynhaliwyd digwyddiad hyfforddi llwyddiannus gan Dîm Maethu Sir Benfro, a hynny ar gyfer Dynion sy’n Maethu. Gyda’i gilydd, roedd gan y cyfranwyr dros 67 mlynedd o brofiad wrth faethu, a chafodd y rhai a fynychodd gyfle gwerthfawr i rannu themâu cyffredin ac i drafod materion o safbwynt gwrywaidd. Mae sesiynau eraill wedi cael eu cynllunio ar gyfer y dyfodol, ac rydym yn gobeithio y bydd y cysylltiadau yma’n cyfrannu at y gefnogaeth bresennol, gan greu cyfleoedd i fentora ac i rannu gweithgareddau.

Os oes gennych chi ddiddordeb neu eisiau rhagor o fanylion ynglŷn â maethu, ffoniwch y tîm maethu trwy alw 01437 774650. Cofiwch fod maethu’n newid bywydau – gallech chi wneud gwahaniaeth.