Newyddion

 

20 Rheswm i Faethu yn 2020 – Sir Penfro

Angen 550 mwy o ofalwyr maeth ar draws Cymru yn 2020 Mae’r Rhwydwaith Maethu wedi amcangyfrif y bydd angen 550 o deuluoedd maeth yng Nghymru i gadw’n gydwastad gyda’r galw eang. I gyflawni hyn, heddiw (1 Ionawr 2020) mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio #20Rheswm, ymgyrch i annog pobl o fewn eu hardal leol i […]

0 comments

20 Rheswm i Faethu yn 2020 – Sir Gaerfyrddin

Angen 550 mwy o ofalwyr maeth ar draws Cymru yn 2020 Mae’r Rhwydwaith Maethu wedi amcangyfrif y bydd angen 550 o deuluoedd maeth yng Nghymru i gadw’n gydwastad gyda’r galw eang. I gyflawni hyn, heddiw (1 Ionawr 2020) mae Cyngor Sir Gar Carmarthenshire wedi lansio  #20Rheswm, ymgyrch i annog pobl o fewn eu hardal leol i […]

0 comments

Allech chi faethu Jack?

Bachgen 12 oed yw Jack* sy’n gymdeithasol ac yn annwyl gyda synnwyr digrifwch gwych. Mae’r rhai sy’n adnabod Jack yn dda yn ei ddisgrifio fel cariadus, penderfynol, caredig, doniol ac egnïol.  Mae’n mwynhau cerddoriaeth (yn enwedig Elvis!), cartwnau, nofio ac mae wrth ei fodd yn chwarae yn yr awyr agored; a’i hoff le i ymweld […]

0 comments
aunch of the Post Approval Learning and Development Framework

Lansio’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar ôl cael cymeradwyaeth

Un o ffrydiau gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol fu datblygu’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar gyfer Gofalwyr Maeth.    Arweiniodd y Rhwydwaith Maethu ac AFA Cymru y broses o ddatblygu Fframwaith Dysgu a Datblygu.  Cafwyd ymgynghori helaeth â gofalwyr maeth a staff ledled Cymru a wnaeth gyfraniad sylweddol at ddatblygu’r gwaith hwn.    Pwrpas y Fframwaith Dysgu […]

0 comments

Rali Stêm

Bydd Tîm Recriwtio Rhienu Maeth Sir Gaerfyrddin ym Mharc Penbre dydd Sadwrn Medi 28 a Sul Medi 29 ar gyfer y Rali Stêm. Galwch i’n gweld ni am sgwrs anffurfiol ac i gwrdd a Cal yr Arth, ein mascot. Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod yno.

0 comments
Regional Foster launch with cake

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweithio â phlant lleol i greu partneriaeth gref ac, […]

0 comments
Jackie and Marc foster carers

Pam y gwnaethom ddewis maethu i Wasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn recriwtio gofalwyr maeth ar gyfer ein plant ac mae angen y math iawn o bobl arnom a fyddai’n croesawu plentyn i’w cartref. Byddech yn synnu faint o bobl sy’n teimlo nad oes ganddynt y sgiliau angenrheidiol i ddod yn ofalwyr maeth, ond os oes gennych y gwerthoedd cywir ac […]

0 comments

Noson Wybodaeth yn Sir Benfro

Ydych chi wedi ystyried gyrfa fel Gofalydd Maeth neu Ddarparwr Llety Chefnogaeth? Dewch Draw i ddysgu mwy yn ein Noson Wybodaeth:

0 comments
#changeafuture

Bydd Pythefnos Gofal Maeth 2019 yn digwydd rhwng 13 a 26 Mai

Dyma ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut y mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau. I lansio dechrau Pythefnos Maethu, bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Mai. #NewidyDyfodol Cofiwch bod modd cwrdd ag aelodau ein tîm maethu yn yr Hwbiau gwahanol o fewn Sir Gâr […]

0 comments

Gofal maeth seibiant

Mae David a Tracey Willard o Fynyddcerrig wedi bod yn darparu gofal maeth seibiant ers 2015. Dyma eu stori. Ar ôl blynyddoedd o gynllunio’n ofalus, fe wnaeth Tracey a minnau ymddeol a symud i Gymru yn 2015 gyda’r gobaith i gael ymlacio a chael bywyd o arddio, DIY a theithio. Fodd bynnag, ar ôl ychydig […]

0 comments