Bydd Pythefnos Gofal Maeth 2019 yn digwydd rhwng 13 a 26 Mai

#changeafuture

Dyma ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut y mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau. I lansio dechrau Pythefnos Maethu, bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Mai. #NewidyDyfodol

Cofiwch bod modd cwrdd ag aelodau ein tîm maethu yn yr Hwbiau gwahanol o fewn Sir Gâr yn ystod pythefnos maethu. Rydym yno rhwng 9 yb a 1yp. Mae’r Hwb yn Rhydaman yn 41 Quay Street, Llanelli yn 36 Heol Stepney a Caerfyrddin o fewn swyddfa’r Cyngor Sir yn Stryd Spillman. Mae Cal yr Arth Maethu wedi bod yn ymddangos hefyd, felly gallwch I gael sgwrs anffurfiol gyda aelodau’r tîm, rydym yn edrych ymlaen I’ch gweld chi.


Bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo: