Pum cam syml i faethu

intra fostercare

1. Siarad â ni
Codwch y ffôn a siaradwch ag aelod o’n tîm maethu cyfeillgar ar 01437 774650. Dysgwch sut y gallwn eich helpu i ddechrau eich siwrnai i faethu. Byddwn yn fwy na pharod i ateb unrhyw gwestiynau ac amlinellu’r broses faethu.

2. Cyfarfod â ni
Os byddwch yn penderfynu cymryd y cam nesaf, byddwn yn ymweld â chi gartref er mwyn dysgu mwy amdanoch chi ac aelodau o’ch cartref. Mae hwn yn gyfle i chi gyd ofyn unrhyw gwestiynau, ac i ni weld eich cartref a’r lle sydd ar gael gennych. Gyda’n gilydd, byddwn yn trafod pa fath o faethu sydd orau i chi ac ai dyma yw’r amser gorau i chi ddechrau arni.

3. Cwblhau ffurflen gais
Ar ôl cyfarfod â ni, byddwn yn eich gwahodd i gwblhau ffurflen gais. Bydd angen i chi gyflwyno nifer o eirdaon a chyflawni nifer o wiriadau, gan gynnwys geirdaon cyflogaeth, gwiriadau cefndir ac adroddiadau meddygol.

4. Mynychu hyfforddiant a dechrau eich asesiad
Er mwyn eich helpu i ddod yn ofalwr maeth, byddwch yn mynychu cwrs paratoi ar gyfer maethu i glywed am y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer maethu a chyfarfod â rhai o’n gofalwyr maeth. Yn ystod yr asesiad, byddwch yn siarad am eich bywyd, eich blynyddoedd cynnar, eich sefyllfa deuluol bresennol a’r profiadau a allai effeithio ar y ffordd y byddech yn gofalu am blentyn. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn ystyried oedran y plant a’r math o leoliadau maethu yr hoffech eu cynnig. Bydd yr ymweliadau a’r trafodaethau hyn yn sail i adroddiad asesiad maethu amdanoch chi a’ch teulu. Bydd gweithiwr cymdeithasol o’r tîm maethu yn eich tywys drwy’r rhan hon o’r broses ac yn rhannu’r adroddiad â chi.

5. Eich cymeradwyo
Byddwch yn cael eich gwahodd i banel maethu gyda’ch gweithiwr cymdeithasol lle caiff eich adroddiad ei gyflwyno. Mae’r panel yn grŵp o bobl sy’n meddu ar brofiad a gwybodaeth am faethu. Byddant yn trafod eich adroddiad ac yn gofyn cwestiynau i chi o bosibl. Bydd y panel yn argymell a ydych yn barod i gael eich cymeradwyo. Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo, byddwch yn cael hyfforddiant a chymorth parhaus gan eich gweithiwr cymdeithasol o’r tîm maethu a byddwch yn dod yn rhan o’n cymuned maethu sy’n tyfu.