Cysylltwch â ni

Mae Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfuniad o wasanaethau maethu pedwar awdurdod lleol, sy’n cydweithio â phlant a phobl ifanc leol. Rydym yn fudiad di-elw sy’n cwmpasu Powys, Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Rydym yn darparu cymorth lleol parhaus a hygyrch, yn ogystal â hyfforddiant cyn ac ar ôl cael cymeradwyaeth.

Mae’r dull gweithredu rhanbarthol yn dod â gwasanaethau maethu profiadol a llwyddiannus at ei gilydd, er budd y rheiny sy’n ymwneud â maethu yn ardal canolbarth a gorllewin Cymru, gan greu partneriaeth gref a gwella deilliannau i blant lleol.


Maethu Powys: 0800 22 30 627 | fostering@powys.gov.uk
Maethu Sir Benfro:  01437 774650 | fostering@pembrokeshire.gov.uk
Maethu Ceredigion:  01545 574000| dss.fps@ceredigion.gov.uk


Cysylltwch â ni

Mae gennym dîm o Gynghorwyr Maethu cyfeillgar a phrofiadol y gallwch gael sgwrs â nhw, heb unrhyw reidrwydd, er mwyn cael gwybod mwy am fod yn Ofalwr Maeth. Ni fydd unrhyw bwysau arnoch, ac ni fyddwch yn cael eich taer gymell, byddwn ond yn rhoi cyngor a gwybodaeth dda ichi.

Mae Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfuniad o wasanaethau maethu pedwar awdurdod lleol:

Maethu Powys Fostering

The Park, Newtown, Powys, SY16 2NZ (North)
Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR (South)
Telephone: 0800 22 30 627
Email: fostering@powys.gov.uk


Pembrokeshire Fostering

Family Placement Team,
Customer Service Centre,
Argyle Street, Pembroke Dock SA72 6HL.
Telephone: 01437 774650
Email: fostering@pembrokeshire.gov.uk

Ceredigion County Council Fostering Team

Penmorfa, Aberaeron
Ceredigion SA46 0PA
Telephone: 01545 574075
Email: dss.fps@ceredigion.gov.uk


Tîm Recriwtio (Maethu) Sir Gaerfyrddin

Ty Elwyn, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 3AP
Rhif Ffon: 0800 0933 699
Ebost: maethu@sirgar.gov.uk

Hysbysiadau Preifatrwydd