Taflen Ffeithiau Llinell Faethu Cymru

Y Rhwydwaith Maethu logoFel rhan o rhaglen Maethu Rhagoriaeth yng Nghymru, mae Llinell Faethu Cymru yn datblygu gwasanaeth hwb gwybodaeth ar-lein, fydd yn cynyddu defnydd o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth.

Mae Llinell Faethu Cymru yn cael ei rhedeg gan Rhwydwaith Maethu Cymru, fe’i ariannir gan Llywodraeth Cymru. Mae’n linell gymorth annibynnol, gyfrinachol i’r cyhoedd i drafod materion maethu. Fe allwch alw Llinell Faethu Cymru ar 0800 316 7664 0 9.30 yb tan 12.30 Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Mae taflennu gwybodaeth Llinell Faethu Cymru yn cefnogu’r gwasanaeth ffôn drwy ddarparu gwybodaeth ar ystod eang o bynciau a chwestiynnau a ofynnir yn rheolaidd gan rhieni maeth, gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr eraill.

Taflennu Gwybodaeth diweddara Llinell Faethu Cymru:

PDF iconMagu cydnerthedd
Mae’r daflen wybodaeth hon yn esbonio mwy am gydnerthedd, a ble allwch ddysgu dulliau ymarferol i gefnogu plant i gynyddu gydnerthedd plentyn

PDF iconMaethu plentyn anabl
Mae’r daflen wybodaeth hon yn esbonio diffyniadau cyfreithiol, a symudedd cymdeithasol anabledd. Pam mae angen maethu ar blant ag anabledd: rôl y rhiant maeth a’r ffordd orau i ymgysylltu ag addysg y plenty neu berson ifanc.

PDF iconGofalwyr Maeth sy’n Bobl Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT)
Mae’r daflen wybodaeth hon yn codi ymwybyddiaeth am hawliau, ac yn awgrymu adnoddau, i unrhywun ym maes Maethu sydd angen mwy o wybodaeth, chefnogaeth neu gyngor am gofalwyr maeth LGBT.