Coronafeirws a Fi: Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru

Rwyt ti wedi bod yn aros adref i aros yn ddiogel dros yr wythnosau diwethaf.

Mae pobl sy’n medru helpu i wneud gwahaniaeth i dy fywyd eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae gorfod gwneud hyn oherwydd y Coronafeirws wedi cael ar dy fywyd.

Mae’r holiadur yma wedi cael ei ysgrifennu gan sefydliadau yma gyda help oddi wrth blant a phobl ifanc:

  • Llywodraeth Cymru
  • Comisiynydd Plant Cymru
  • Plant yng Nghymru
  • Senedd Ieuenctid Cymru

Mae’r holiadur yn cau ar Ionawr 29 felly cwblha’r ddogfen cyn gynted ag sy’n bosibl.