Maethu Ceredigion

Ardal Leol: Ceredigion

Tîm Maethu Ceredigion

Bydd Tîm Maethu Ceredigion yn cefnogi Gofalwyr Maeth cymeradwy wrth ddarparu lleoliadau i blant sy’n derbyn gofal. Rydym yn croesawu ymholiadau oddi wrth unrhyw un sydd â diddordeb i fod yn Ofalwr Maeth, beth bynnag y bo eich cefndir. Os ydych chi’n sengl neu mewn perthynas, yn gweithio llawn amser neu’n ddi-waith neu’n berchen ar eich tŷ eich hun neu’n rhentu, byddem yn falch clywed oddi wrthych!

Tîm Maethu Cyngor Sir Ceredigion
Penmorfa, Aberaeron
Ceredigion SA46 0PA

Ffôn: 01545 574075
Ebost: dss.fps@ceredigion.gov.uk

Ceredigion Foster Bear Mascot

Ceredigion Foster Team


Latest News and Events in Ceredigion:

Regional Foster launch with cake

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweithio â phlant lleol i greu partneriaeth gref ac, […]

0 comments