Maethu Ceredigion

Ardal Leol: Ceredigion

Tîm Maethu Ceredigion

Bydd Tîm Maethu Ceredigion yn cefnogi Gofalwyr Maeth cymeradwy wrth ddarparu lleoliadau i blant sy’n derbyn gofal. Rydym yn croesawu ymholiadau oddi wrth unrhyw un sydd â diddordeb i fod yn Ofalwr Maeth, beth bynnag y bo eich cefndir. Os ydych chi’n sengl neu mewn perthynas, yn gweithio llawn amser neu’n ddi-waith neu’n berchen ar eich tŷ eich hun neu’n rhentu, byddem yn falch clywed oddi wrthych!

Tîm Maethu Cyngor Sir Ceredigion
Penmorfa, Aberaeron
Ceredigion SA46 0PA

Ffôn: 01545 574075
Ebost: dss.fps@ceredigion.gov.uk

Ceredigion Foster Bear Mascot
Have you considered fostering in Ceredigion

Have you considered fostering in Ceredigion

Have you considered fostering in Ceredigion


Ceredigion Foster Team


Latest News and Events in Ceredigion:

Coronavirus and Me – Nation-wide survey

Coronafeirws a Fi: Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru

Rwyt ti wedi bod yn aros adref i aros yn ddiogel dros yr wythnosau diwethaf. Mae pobl sy’n medru helpu i wneud gwahaniaeth i dy fywyd eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae gorfod gwneud hyn oherwydd y Coronafeirws wedi cael ar dy fywyd. Mae’r […]

0 comments
L & D Powys Launch 30/01/2020

Lansio’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar ôl cael cymeradwyaeth

Un o ffrydiau gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol fu datblygu’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar gyfer Gofalwyr Maeth.    Arweiniodd y Rhwydwaith Maethu ac AFA Cymru y broses o ddatblygu Fframwaith Dysgu a Datblygu.  Cafwyd ymgynghori helaeth â gofalwyr maeth a staff ledled Cymru a wnaeth gyfraniad sylweddol at ddatblygu’r gwaith hwn.    Pwrpas y Fframwaith Dysgu […]

0 comments
Regional Foster launch with cake

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweithio â phlant lleol i greu partneriaeth gref ac, […]

0 comments