Maethu Sir Gaerfyrddin

Ardal Leol: Sir Gaerfyrddin

A oes gennych chi le yn eich bywyd i blentyn neu berson ifanc yn Sir Gaerfyrddin?

A ydych chi’n byw yn Sir Gaerfyrddin ac am faethu plentyn neu berson ifanc, neu a oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod beth mae bod yn ofalwr maeth yn ei olygu?

Os felly, cysylltwch â ni i gael sgwrs gyfeillgar heb unrhyw reidrwydd, drwy ffonio 0800 0933 699.  Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau maethu yn Sir Gaerfyrddin, lle gallwch gwrdd â rhieni maeth eraill a’n hymgynghorwyr maethu. Edrychwch ar ein newyddion diweddaraf a’n digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Foster Carmarthenshire Bear Mascot

#changeafutureBydd Pythefnos Gofal Maeth 2019 yn digwydd rhwng 13 a 26 Mai.

Dyma ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut y mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau. I lansio dechrau Pythefnos Maethu, bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Mai. #NewidyDyfodol

Cofiwch bod modd cwrdd ag aelodau ein tîm maethu yn yr Hwbiau gwahanol o fewn Sir Gâr yn ystod pythefnos maethu. Rydym yno rhwng 9 yb a 1yp. Mae’r Hwb yn Rhydaman yn 41 Quay Street, Llanelli yn 36 Heol Stepney a Caerfyrddin o fewn swyddfa’r Cyngor Sir yn Stryd Spillman. Mae Cal yr Arth Maethu wedi bod yn ymddangos hefyd, felly gallwch I gael sgwrs anffurfiol gyda aelodau’r tîm, rydym yn edrych ymlaen I’ch gweld chi

Tîm Recriwtio (Maethu)

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am faethu plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin, byddem yn falch iawn o glywed gennych!

Gallwch gysylltu â’n Tîm Recriwtio (Maethu) i gael sgwrs anffurfiol ac er mwyn iddynt ateb unrhyw gwestiynau drwy ffonio 0800 0933 699 neu e-bostiwch: maethu@sirgar.gov.uk

Ty Elwyn, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3AP


thumbnail of Fostering half page
thumbnail of FosteringAD_Cym


Latest News and Events in Carmarthenshire:

#changeafuture

Bydd Pythefnos Gofal Maeth 2019 yn digwydd rhwng 13 a 26 Mai

Dyma ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut y mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau. I lansio dechrau Pythefnos Maethu, bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Mai. #NewidyDyfodol Cofiwch bod modd cwrdd ag aelodau ein tîm maethu yn yr Hwbiau gwahanol o fewn Sir Gâr […]

0 comments

Gofal maeth seibiant

Mae David a Tracey Willard o Fynyddcerrig wedi bod yn darparu gofal maeth seibiant ers 2015. Dyma eu stori. Ar ôl blynyddoedd o gynllunio’n ofalus, fe wnaeth Tracey a minnau ymddeol a symud i Gymru yn 2015 gyda’r gobaith i gael ymlacio a chael bywyd o arddio, DIY a theithio. Fodd bynnag, ar ôl ychydig […]

0 comments

Gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd

Rydym wedi bod yn rhieni maeth i dri o blant ers chwe blynedd bellach. ‘Doedd dim amheuaeth gennym pan ofynnwyd i ni ofalu am y tri gan ein bod yn credu yn gryf mewn pwysigrwydd cadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd pan na fedrant fyw gyda’u rhieni genedigol. Mae ein plant ein hunain wedi dal […]

0 comments

Diwrnod y Sgarlets

Cawsom wahoddiad unwaith eto i fod yn bartneriaid cymunedol ym Mharc Y Sgarlets yn ystod ei gêm yn erbyn Caeredin ar y 6ed o Ebrill 2019. Dyma’r trydydd tro i ni gael ein cynnwys gan Parc Y Sgarlets a mae’r staff, rhieni maeth a’r plant yn dwlu ar y digwyddiad. Cyn y gêm roedd stondinnau […]

0 comments

Nadolig Llawen!

Nadolig Llawen 2018 b Blwyddyn Newydd Dda. Oddi wrth y Staff i gyd yn Gwasanaeth Maethu Cyngor Sir Gaerfyrddin

0 comments
Fostering mural at Parc y Scarlets

Ydych chi yn gwybod ble mae hwn?

Have you ever been under the west stand in Parc Y Scarlets? It’s worth a look. Children helped to paint this mural under the stand. We hold regular recruitment events at Parc Y Scarlets.

0 comments

Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu

Mae pawb yn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn ymfalchïo â Maisie ac Ellie Kiff pwy, wythnos diwethaf, oedd dau pobl ifanc allan o chwech yn y DU i dderbyn ‘Gwobr Rhagoriaeth Rhwydwaith Maethu’ ar gyfer cefnogi plant fel rhan o’u teulu maethu. Anne Sturgess, Rheolwr Tim Cynorthwyol of fewn Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin pwy wnaeth […]

0 comments